• scissors
  21. marts 2012ic3dkfjern, mobil, s-tog, web

  For at øge sporkapaciteten for fjerntog og godstogstrafikken, er Banedanmark ved at etablere to nye spor. Det nye 5 km. lange dobbeltspor får sit udspring ved Hovedbanegårdens perronspor 1 og 2, og bliver tilsluttet de eksisterende fjernbanespor efter Ny Ellebjerg Station – umiddelbart vest for Gl. Køge Landevej.

  Projektet afsluttes i slutningen af 2012, og vil i fremtiden give færre kødannelse, når togtrafikken skal afvikles til og fra Københavns Hovedbanegård.

  I efteråret 2009 gik Banedanmark i gang med de forberedende arbejder til det nye dobbeltspor mellem København H og Ny Ellebjerg Station over Københavns Godsbanegård. De første arbejder omfatter blandt andet rydning af store sporarealer på Godsbanegården, for at gøre plads til de nye spor. Der blev også lavet et midlertidigt spor M0 (m nul) i mellem Hovedbanegården og maskindepotet ved Otto Busses Vej.

  Men nu skal arbejdet afsluttes og derfor skal det midlertidige spor M0 fjernes og den faste forbindelse i mellem maskindepotet etableres permanent til de nye spor. Det arbejder begynder d. 9. juli og forventes afsluttet igen d. 27. juli. I den periode skal alle tog til og fra depotet kører via Glostrup og af den nye bane forbi Ny Ellebjerg og ind til depotet. I den forbindelse vil vognudveksling i mellem Lyntogshallen (Cvk) og Belvedere (Blv) ligeledes forgå med rangermaskine MK på fri bane med vogne. Noget der ikke sker ofte, i DSB-regi.

  Vedlagt er et par mobilbilleder (!!!) fra Dybbølsbro (Dbt) udover området ved den nye bane og M0:

  I den forbindelse kan det også nævnes at der i Påsken 2012 skal være sporarbejde på Kystbanen, der gør at banen lukkes mere eller mindre ned i perioder. Der spærres for muligheden for at udveksle togsæt med værkstedet Helgoland og derfor skal der i perioden 31/3 til 9/4 transporteres togsæt via Nær (S-togs-sporene) i mellem Østerport og Hellerup.

  Tags: , , , , , , , , , , ,
  - Klik på den grønne overskrift af indlægget, hvis du vil skrive en kommentar.
 • scissors
  14. juni 2011ic3dkfjern, web

  Der er lidt tørke her på bloggen for tiden, derfor en anbefaling herfra om at læse denne velskrevet artikel fra My 1 2 87:

  Den 24. maj 2011 arrangerede Dansk Jernbane-Klub rundvisning på Helgoland maskindepot. Alle pladser var udsolgt til dette arrangement, som foregik en almindelig tirsdag …

  Læs resten af artiklen her …

  Tags: ,
  - Klik på den grønne overskrift af indlægget, hvis du vil skrive en kommentar.
 • scissors
  31. juli 2006ic3dkfjern, web

  Dagen i dag skulle være sommerens vendepunkt for DSB. Det omfattende sporarbejde i mellem Glostrup og Hvidovre Fjern er afsluttet og Banedanmark har genåbnet Nørreport station i begge spor. Sådan blev det ikke.

  I dag faldt køreledningerne ned på både Høje Taastrup station og Københavns Hovedbanegård.
  Uheldet i Høje Taastrup skyldtes, at en due, der havde søgt ly for regnen på køreledningen under perrontaget, baskede med vingerne og skabte kontakt mellem køreledningen og bæreledningen, hvilket fik bæreledningen til at brænde over.

  Den knækkede køreledning og isolatoren splintrede frontruden på et IR4-tog, ER 2012, der kom kørende ind i spor 3 næsten samtidig. Køreledningen og isolatoren forvoldte voldsom skade på frontruden men trængte ikke igennem de tre glaslag, den er opbygget af. Togsættet er nu taget ud til reparation hos El Togsæt Helgoland.

  På Hovedbanegården knækkede et såkaldt K-ophæng af ukendte årsager, og det fik køreledningen til at hænge løst.

  Udover det var der en personpåkørsel i Holbæk og sidst men ikke mindst stoppede et IC3-togsæt i Storebæltstunnelen med defekte bremser.

  Tags: , , , , , , , , , , , , ,
  - Klik på den grønne overskrift af indlægget, hvis du vil skrive en kommentar.
 • scissors
  20. oktober 2004ic3dkfjern, mobil

  Ranger-maskinen MK 625 er ved at trække en Dobbeltdækker-stamme ud fra det gamle Lyntogsværksted på Cvk i København. Lyntogsværkstedet blev bygget i 1935, til de ny MS-lyntog, så de kunne løftes op. Alt klargøring dengang fandtes dog på Helgoland. I dag bruges det dog kun til Regionaltog-vogne.

  Tags: , , , , , ,
  - Klik på den grønne overskrift af indlægget, hvis du vil skrive en kommentar.
 • « Ældre indlæg