• scissors
  21. marts 2012ic3dkfjern, mobil, s-tog, web

  For at øge sporkapaciteten for fjerntog og godstogstrafikken, er Banedanmark ved at etablere to nye spor. Det nye 5 km. lange dobbeltspor får sit udspring ved Hovedbanegårdens perronspor 1 og 2, og bliver tilsluttet de eksisterende fjernbanespor efter Ny Ellebjerg Station – umiddelbart vest for Gl. Køge Landevej.

  Projektet afsluttes i slutningen af 2012, og vil i fremtiden give færre kødannelse, når togtrafikken skal afvikles til og fra Københavns Hovedbanegård.

  I efteråret 2009 gik Banedanmark i gang med de forberedende arbejder til det nye dobbeltspor mellem København H og Ny Ellebjerg Station over Københavns Godsbanegård. De første arbejder omfatter blandt andet rydning af store sporarealer på Godsbanegården, for at gøre plads til de nye spor. Der blev også lavet et midlertidigt spor M0 (m nul) i mellem Hovedbanegården og maskindepotet ved Otto Busses Vej.

  Men nu skal arbejdet afsluttes og derfor skal det midlertidige spor M0 fjernes og den faste forbindelse i mellem maskindepotet etableres permanent til de nye spor. Det arbejder begynder d. 9. juli og forventes afsluttet igen d. 27. juli. I den periode skal alle tog til og fra depotet kører via Glostrup og af den nye bane forbi Ny Ellebjerg og ind til depotet. I den forbindelse vil vognudveksling i mellem Lyntogshallen (Cvk) og Belvedere (Blv) ligeledes forgå med rangermaskine MK på fri bane med vogne. Noget der ikke sker ofte, i DSB-regi.

  Vedlagt er et par mobilbilleder (!!!) fra Dybbølsbro (Dbt) udover området ved den nye bane og M0:

  I den forbindelse kan det også nævnes at der i Påsken 2012 skal være sporarbejde på Kystbanen, der gør at banen lukkes mere eller mindre ned i perioder. Der spærres for muligheden for at udveksle togsæt med værkstedet Helgoland og derfor skal der i perioden 31/3 til 9/4 transporteres togsæt via Nær (S-togs-sporene) i mellem Østerport og Hellerup.

  Tags: , , , , , , , , , , ,
  - Klik på den grønne overskrift af indlægget, hvis du vil skrive en kommentar.
 • scissors
  30. marts 2010ic3dkfjern, mobil, s-tog

  DSB S-tog vil ikke længere opbevare det 2. generations S-tog som de har haft at stå adskilt i en del år. Om årsagen skyldes DSB S-tog vil være en moderne virksomhed eller det er pladsmangel, melder historien intet om. Derfor skulle togsættet transporteres fra Høje Taastrup (Htå) til DSB Museumstog ved værkstedet på Mgb i dag.

  S-toget blev kørt fra Htå til Gb i tog M 6018 af DSB Museumstogs MY 1101 plus tre Bn-vogne (962, 933 og 959) der var med som bremsevogne. Til Htå var der afgang fra spor 8 på Københavns Hovedbanegård kl. 13.15, efter de tre Bn-vogne var optaget i Belvedere.

  Både ud og hjem blev der kørt før køreplanen.

  Tags: , , , , ,
  - Klik på den grønne overskrift af indlægget, hvis du vil skrive en kommentar.
 • scissors
  27. april 2009ic3dkfjern, mobil

  DSB Museumstogs MZ 1401 og målevogn. Billedet er taget på maskinbakken, som forbinder Københavns Hovedbanegård med værkstederne og maskindepotet.

  Tags: , , , , ,
  - Klik på den grønne overskrift af indlægget, hvis du vil skrive en kommentar.
 • scissors
  11. februar 2009ic3dkfjern, mobil

  I Slagelse (Sg) holdte i dag MJba’s MY 28 – også kaldet Victoria. Den skulle retur fra stort eftersyn på DSBs værksted i København, og tilbage til Lemvigbanen i det Nordjydske. På Mgb har den bl.a. efterfølgende været opstartet i belastningsstanden. Der skulle oprindelig havde været kørt retur sidste uge i PM 6313 (Gb-Hr), men brød da ned i Sorø og måtte trækkes tilbage til Mgb af MY 1135.

  Grunden til at den ikke var kommet længere end til Sg i dag, var at den atter var brudt ned, og ventede afhentning af DSBM MY 1101, der skulle trække den tilbage til Mgb.

  Alle gode gange tre .. ?

  Tags: , , , , , , , ,
  - Klik på den grønne overskrift af indlægget, hvis du vil skrive en kommentar.
 • « Ældre indlæg