• scissors
  3. januar 2014ic3dkfjern, web

  Der bliver konstant søgt i muligheder for, at forbedre og optimere afviklingen af togene på de danske skinner. Hvad enten det er ved KØR-projektet som Banedanmark stod for eller om det er DSB som forsøger at ændre noget ved sammensætning af køreplaner eller tog.

  En ny rapport udgivet af Transportministeriet i december 2013 peger dog på helt andre lavthængende frugter; en kulturændring hos personalet.

  Der må ikke herske nogen tvivl om, at systemet er stift, både hos DSB og Banedanmark, når det gælder personalet. Systemet i begge firmaer, er meget præget af holdningen, at sådan har det altid været plus de dårlige vaner, har haft det med, at smitte af på nye ansatte. Fagforeningen ikke mindst, er nok det største problem her.

  Her er et udklip af afsnit 5.4 fra rapporten:

  5.4 Kulturændring

  transport_lillelogoBanedanmark bad i sommeren 2011 engelske Network Rail (NWR) lave en gennemgang af trafikafviklingen på København H.

  NWRs rapport pegede på, at der er et potentiale for at forbedre trafikafviklingen ved at ændre kulturen hos de involverede medarbejdere. Blandt de store optimerings potentialer peger NWR på:

  − Mindske fejl i simple leverancer
  − Bedre til at konfrontere fejlleverancer
  − Mere respekt for ledere
  − Fokus på at forbedre performance i stedet for på at have det godt
  − Fokus på reelle problemer og ikke udefrakommende forhold
  − Der kræves mere infrastruktur, selv om en kvalificeret og ansvarlig indsats formentlig kan løse problemerne

  NWR vurderer, at kulturproblemet er det største problem overhovedet, og det må derfor forventes, at der vil være en betydelig, men næppe umiddelbart kvantificerbar effekt af en kulturændring.

  En kulturændring vurderes at give en forbedring i kapaciteten, således at det vil være muligt at afvikle flere tog på København H. Dette skyldes at den højere rettidighed vil betyde en højere perronsporskapacitet og mere plads i køreplanen til ekstra tog.

  Det vurderes, at der ikke børe være særlige omkostninger forbundet med ændring af kulturen.

  Der er formentlig organisatoriske problemstillinger forbundet med tiltaget i forhold til operatørerne og Banedanmark.

  Det er spændende hvordan rapporten bliver modtaget hos fagforeningen. Men spørgsmålet er, om den ikke blot bliver tiet ihjel. Der skulle nødigt ændres noget nogle steder.

  Læs rapporten her:
  Stationskapaciteten ved Københavns Hovedbanegård – strategisk analyse (10. december 2013)

  Tags: , , ,
  - Klik på den grønne overskrift af indlægget, hvis du vil skrive en kommentar.
 • scissors
  21. marts 2012ic3dkfjern, mobil, s-tog, web

  For at øge sporkapaciteten for fjerntog og godstogstrafikken, er Banedanmark ved at etablere to nye spor. Det nye 5 km. lange dobbeltspor får sit udspring ved Hovedbanegårdens perronspor 1 og 2, og bliver tilsluttet de eksisterende fjernbanespor efter Ny Ellebjerg Station – umiddelbart vest for Gl. Køge Landevej.

  Projektet afsluttes i slutningen af 2012, og vil i fremtiden give færre kødannelse, når togtrafikken skal afvikles til og fra Københavns Hovedbanegård.

  I efteråret 2009 gik Banedanmark i gang med de forberedende arbejder til det nye dobbeltspor mellem København H og Ny Ellebjerg Station over Københavns Godsbanegård. De første arbejder omfatter blandt andet rydning af store sporarealer på Godsbanegården, for at gøre plads til de nye spor. Der blev også lavet et midlertidigt spor M0 (m nul) i mellem Hovedbanegården og maskindepotet ved Otto Busses Vej.

  Men nu skal arbejdet afsluttes og derfor skal det midlertidige spor M0 fjernes og den faste forbindelse i mellem maskindepotet etableres permanent til de nye spor. Det arbejder begynder d. 9. juli og forventes afsluttet igen d. 27. juli. I den periode skal alle tog til og fra depotet kører via Glostrup og af den nye bane forbi Ny Ellebjerg og ind til depotet. I den forbindelse vil vognudveksling i mellem Lyntogshallen (Cvk) og Belvedere (Blv) ligeledes forgå med rangermaskine MK på fri bane med vogne. Noget der ikke sker ofte, i DSB-regi.

  Vedlagt er et par mobilbilleder (!!!) fra Dybbølsbro (Dbt) udover området ved den nye bane og M0:

  I den forbindelse kan det også nævnes at der i Påsken 2012 skal være sporarbejde på Kystbanen, der gør at banen lukkes mere eller mindre ned i perioder. Der spærres for muligheden for at udveksle togsæt med værkstedet Helgoland og derfor skal der i perioden 31/3 til 9/4 transporteres togsæt via Nær (S-togs-sporene) i mellem Østerport og Hellerup.

  Tags: , , , , , , , , , , ,
  - Klik på den grønne overskrift af indlægget, hvis du vil skrive en kommentar.
 • scissors
  6. november 2011ic3dkfjern, web

  Siden tirsdag d. 18 oktober, har DSB haft spærret 6 ME-lokomotiver og 28 dobbeltdækkervogne inde på Falster, efter at Storstrømsbroen blev lukket uden varsel.

  DSB har forsøgt at få færget materielet til Tyskland og kørt hjem via Padborg (Pa). Det er dog ikke lykkes, grundet vægten af lokomotiverne og bureaukratiske regler med hensyn til vognene.

  I mellemtiden har Banedanmark lavet lappeløsninger på broen og i fredags skulle det så forsøges at liste lokomotiver og vogne over ved hjælp af DSB Museumstogs MX 1001 og ligeledes kører 5 MR-sæt retur, for at kunne kører den lokale togdrift. I sidste øjeblik, blev det hele dog aflyst, da Banedanmark havde fundet nye revner og kørslen alligevel ikke kunne tillades.

  Udover de seks stammer mangler i den sjællandske regionaltrafik, så kæmper DSB generelt med materielmangler. Forsinkelsen af – og den generelle stabilitet af IC4 gør det ikke nemmere. Ligeledes har der manglet mange ER-eltogsæt i den daglige drift, grundet efterslæb med værkstedseftersyn.

  Tags: , , , ,
  - Klik på den grønne overskrift af indlægget, hvis du vil skrive en kommentar.
 • scissors
  21. oktober 2011ic3dkfjern, web

  DSB kæmper med materielproblemer. Såsom IC4-toget, ældre MR-togsæt genindsættes i drift og selvfølgelig DSB First. Men Banedanmark går ikke fri for problemer med deres infrastruktur.

  Tidligere på året var det skybrud, som ødelagde meget af signalteknikken og tirsdag aften blev Storstrømsbroen så totalt lukket togtrafik pga. fundet af en revne på 25 cm. i betonen på broen.

  DSB har fået spærret seks stammer inde syd for broen. Pga. særplanen på Sjælland med ombygningen af Hovedbanegården, så mangler de ikke. Men det gør de på mandag, når trafikken starter op normalt igen. DSB undersøger nu mulighederne for at få materielet tilbage til Sjælland. Eneste mulighed ser ud til at blive med færge til Tyskland og hjem via Padborg (Pa) til København (Kh).

  Indtil onsdag 26. okt. er der planlagt særplaner for Sydbanen.

  Det skal ikke være nemt at kører med tog.

  OPDATERING: Banedanmark forlængede mandag d. 24. oktober spærringen af broen i yderligere tre uger. DSB forlænger ligeledes deres særplan. De indespærrede lokomotiver og vogne arbejder DSB stadig på at få hjem til København

  Tags: , , , ,
  - Klik på den grønne overskrift af indlægget, hvis du vil skrive en kommentar.
 • « Ældre indlæg