• scissors
  3. januar 2014ic3dkfjern, web

  Der bliver konstant søgt i muligheder for, at forbedre og optimere afviklingen af togene på de danske skinner. Hvad enten det er ved KØR-projektet som Banedanmark stod for eller om det er DSB som forsøger at ændre noget ved sammensætning af køreplaner eller tog.

  En ny rapport udgivet af Transportministeriet i december 2013 peger dog på helt andre lavthængende frugter; en kulturændring hos personalet.

  Der må ikke herske nogen tvivl om, at systemet er stift, både hos DSB og Banedanmark, når det gælder personalet. Systemet i begge firmaer, er meget præget af holdningen, at sådan har det altid været plus de dårlige vaner, har haft det med, at smitte af på nye ansatte. Fagforeningen ikke mindst, er nok det største problem her.

  Her er et udklip af afsnit 5.4 fra rapporten:

  5.4 Kulturændring

  transport_lillelogoBanedanmark bad i sommeren 2011 engelske Network Rail (NWR) lave en gennemgang af trafikafviklingen på København H.

  NWRs rapport pegede på, at der er et potentiale for at forbedre trafikafviklingen ved at ændre kulturen hos de involverede medarbejdere. Blandt de store optimerings potentialer peger NWR på:

  − Mindske fejl i simple leverancer
  − Bedre til at konfrontere fejlleverancer
  − Mere respekt for ledere
  − Fokus på at forbedre performance i stedet for på at have det godt
  − Fokus på reelle problemer og ikke udefrakommende forhold
  − Der kræves mere infrastruktur, selv om en kvalificeret og ansvarlig indsats formentlig kan løse problemerne

  NWR vurderer, at kulturproblemet er det største problem overhovedet, og det må derfor forventes, at der vil være en betydelig, men næppe umiddelbart kvantificerbar effekt af en kulturændring.

  En kulturændring vurderes at give en forbedring i kapaciteten, således at det vil være muligt at afvikle flere tog på København H. Dette skyldes at den højere rettidighed vil betyde en højere perronsporskapacitet og mere plads i køreplanen til ekstra tog.

  Det vurderes, at der ikke børe være særlige omkostninger forbundet med ændring af kulturen.

  Der er formentlig organisatoriske problemstillinger forbundet med tiltaget i forhold til operatørerne og Banedanmark.

  Det er spændende hvordan rapporten bliver modtaget hos fagforeningen. Men spørgsmålet er, om den ikke blot bliver tiet ihjel. Der skulle nødigt ændres noget nogle steder.

  Læs rapporten her:
  Stationskapaciteten ved Københavns Hovedbanegård – strategisk analyse (10. december 2013)

  Tags: , , ,
  - Klik på den grønne overskrift af indlægget, hvis du vil skrive en kommentar.
 • scissors
  7. februar 2012ic3dkfjern, web

  Der er efterhånden længe i mellem de positive jernbanehistorier i nyhederne. Men i dag var nu en undtagelse. Fra 2015 burde der kører el-tog til Esbjerg.

  Regeringen har nemlig tirsdag indgået en bred aftale med Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti om at elektrificere strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov, så der senest i 2015 kan køre el-tog på strækningen. Der er også indgået aftale om at indføre dobbeltspor mellem Vojens og Vamdrup for at fjerne flaskehalsen i den jyske banekorridor mellem Danmark og Tyskland.

  Læs mere hos Transportministeriet:
  Politisk aftale om elektrificering af jernbanen m.v.

  Tags: , , , , , , , , ,
  - Klik på den grønne overskrift af indlægget, hvis du vil skrive en kommentar.
 • scissors
  14. april 2010ic3dkweb

  Transportministeren nedlægger Banedanmark som selvstændig virksomhed og afsætter den samlede bestyrelse for at få bedre kontrol med togdriften og de forsinkede tog på især Kystbanen.

  Der står endnu intet på Banedanmarks hjemmeside, men resten af artiklen som overstående er sakset fra, kan læses hos Berlingske Tidende online.

  Tags: , , ,
  - Klik på den grønne overskrift af indlægget, hvis du vil skrive en kommentar.